Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Erfgoed innoveert. Dat zit deels in technologische vooruitgang, maar vooral in het bevragen van de huidige praktijk. Een collectie is geen neutrale weergave van het verleden, maar krijgt betekenis door de interactie met en interpretatie van een nieuwe generatie gebruikers. Dat maakt dat erfgoed per definitie toekomstgericht moet zijn. Op de conferentie Disclosing Futures - Rethinking Heritage, op 2 en 3 november in Het Nieuwe Instituut, gingen we in gesprek over de heroriëntatie op de erfgoedtaak en innovatie als voorwaarde voor duurzaam collectiebeheer.

Innovatie richt zich op nieuwe perspectieven. Welke stemmen zijn in een collectie vertegenwoordigd? Is auteurschap en authenticiteit aan herwaardering toe? En wat betekent dat voor het verzamelbeleid? Meerstemmig, speculatief en intersectioneel onderzoek geeft ruimte aan nieuwe verhalen en andere actoren. Daarbij richten we ons ook op de democratisering van erfgoed: op (creatief) hergebruik van archiefmateriaal, op collectief onderzoek en crowd editing.

En innovatie gaat over technologische vernieuwing: het behoud van materieel erfgoed door nieuwe restauratietechnieken, het leggen van nieuwe verbanden tussen collecties door middel van technieken die de vragen van gebruikers tot uitgangspunt nemen in plaats van de organisatie van data. Machine learning, virtual reality en datavisualisatie maken nieuwe manieren van online ontsluiting mogelijk die collecties openen voor nieuwe gebruikersgroepen.

Architectuur Dichterbij

Het gesprek over de heroriëntatie van de erfgoedtaak voeren we aan de hand van het werk dat de afgelopen jaren verzet is, zowel binnen Het Nieuwe Instituut als bij andere instellingen, nationaal en internationaal. In 2018 is Het Nieuwe Instituut gestart met Architectuur Dichterbij, een zesjarig programma ter verbetering van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw, mogelijk gemaakt door een eenmalige investering van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Sinds de start van het programma heeft Architectuur Dichterbij bijgedragen aan de ontwikkeling van nieuwe methodologieën, het bevorderen van inclusief en meerstemmig onderzoek, en bouwt het aan netwerken rond de collectie voor meer zichtbaarheid, zowel offline als online.

Twee dagen inspiratie en kennisdeling voor erfgoedprofessionals, ontwerpers en het onderwijs

Met onze samenwerkingspartners en collega-instellingen stellen we een rijk en gevarieerd programma samen waarin we het gesprek aangaan over de toekomst en de taken van erfgoedinstellingen. De conferentie richt zich op praktijkprofessionals uit de erfgoedsector en hun collega’s in samenwerkingsverbanden bij (landelijke) brancheorganisaties, de overheid of aanpalende sectoren, nationaal en internationaal. Daarnaast nodigen we ook ontwerpers, studenten en onderwijsinstellingen van harte uit om deel te nemen. Registratie geeft toegang tot een tweedaags programma vol inspirerende presentaties, intervisiesessies, debatten, workshops, netwerkmomenten en rondleidingen.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van Architectuur Dichterbij? Schrijf je dan in voor de AD Nieuwsbrief

datum
02/11/2022
03/11/2022
tijd
10:00 – 19:00
10:00 – 18:00
taal
Engels
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

toegang

Woensdag 2 november € 70,00
Donderdag 3 november € 70,00