Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De programmalijn Bruikbaar heeft tot doel de collectie toegankelijker te maken, en te verbinden met andere erfgoedcollecties. 

Linked Open Data

In het kader van Architectuur Dichterbij wordt de collectie van Het Nieuwe Instituut ontsloten via Linked Open Data. Dat biedt de mogelijkheid om deze data te combineren met en te relateren aan andere collecties. Verschillende verzamelingen worden op een innovatieve en aansprekende manier met elkaar gecombineerd tot een interface die gebruikers een rijke ervaring biedt en op verschillende niveaus en langs verschillende wegen toegang biedt tot de collectie Nederland.

Zoekportaal

Het Nieuwe Instituut heeft begin 2016 een zoekportaal gelanceerd dat zich voornamelijk richt op de ondersteuning van archiefonderzoek door professionals, zoals architecten en architectuur- en kunsthistorici. De afgelopen twee jaar zijn er diversen verbeterpunten in kaart gebracht waarmee het zoekportaal een volgende stap maakt in gebruikersvriendelijkheid, toegankelijkheid en verrijking van data, onder andere door Linked Open Data te ondersteunen.