Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Er zijn nu ruim 13.000 objecten uit de archieven van Het Nieuwe Instituut beschikbaar via Collectie Nederland, waaronder ontwerptekeningen en affiches, de gehele maquettecollectie van zo’n 1500 maquettes, en de volledige inventaris van Huis Sonneveld, de museumwoning van Het Nieuwe Instituut, met meubels, lampen en (gebruiks) voorwerpen uit de tijd van het Nieuwe Bouwen.

Linked Open Data

LOD is een belangrijke pijler binnen het programma Architectuur Dichterbij. LOD heeft als doel het internet te verrijken door open datasets beter te ontsluiten en met elkaar te verbinden via een internationele LOD standaard. Het doel van gekoppelde open data is om gegevens uit verschillende bronnen te verbinden en op te vragen, waardoor ze voor meer partijen bruikbaar zijn. Beschikbare erfgoedinformatie kan zo beter aansluiten op behoeften van gebruikers uit onderwijs, wetenschap, creatieve beroepen, de erfgoedsector en andere geïnteres¬seerden.

Collectie Nederland wordt wekelijks geüpdatet waardoor ook alle nieuwe gedigitaliseerde archieven van Het Nieuwe Instituut inclusief afbeeldingen zichtbaar zullen zijn op de website. Het gaat om open data, dus archieven waar nog auteursrecht op berust (oa Rem Koolhaas, Gerrit Rietveld en J.J.P. Oud) kunnen geen deel uitmaken van datasets die via LOD beschikbaar worden gesteld. Het Nieuwe Instituut is in gesprek met rechthebbenden om zoveel mogelijk data te kunnen aanbieden.

Collectie Nederland

Bij de Collectie Nederland, een project van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, zijn meer dan 100 collecties van musea en andere cultuurinstellingen aangesloten. In totaal levert dat rond de 6 miljoen objecten op, allemaal doorzoekbaar in één website.

Rijkscollectie Nederlandse Architectuur en Stedenbouw

De Rijkscollectie behoort met zo’n vier miljoen documenten wereldwijd tot de grootste collecties op het terrein van de architectuur. Aan de hand van de archieven van de belangrijkste architecten en stedenbouwers biedt de collectie inzicht in 130 jaar ontwikkeling van de Nederlandse architectuur en stedenbouw. Daarnaast is er een internationaal georiënteerde bibliotheek met boeken en tijdschriften over architectuur, stedenbouw, ruimtelijke ordening, interieur, kunst, design en digitale cultuur.

Digitalisering is een van de belangrijkste vraagstukken bij het beheer en de ontsluiting van de Rijkscollectie. Binnen de context van Het Nieuwe Instituut, dat zich immers ook bezig houdt met digitale cultuur, ligt het voor de hand om niet alleen te kijken naar digitalisering van de collectie. Als cultuur-producerende instelling wil het instituut digitalisering ook inzetten om nieuwe betekenissen te creëren.

Objecten in de afbeelding, met een link naar Collectie Nederland