Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Met Choose and Use heeft Het Nieuwe Instituut een nieuw format ontwikkeld waardoor auteursarchieven uit de Rijkscollectie beschikbaar komen voor het culturele veld. Samen met de deelnemende partners wordt een selectie van archiefstukken gemaakt die aansluit bij specifieke thema’s en actuele opgaven. Op die manier raakt de Rijkscollectie steeds sterker verweven met lokale of regionale vraagstukken.

Pilot

Een eerste pilot van Choose and Use vindt plaats van 12 juni t/m 15 augustus: een presentatie van materiaal uit het archief van Luzia Hartsuyker-Curjel, als aanvulling op de tentoonstelling en lezingenreeks Love in a Mist van Bureau Europa, over de historische positie van de vrouw en de ruimte die zij zichzelf kan verschaffen. De Choose and Use-archiefpresentatie toont aan de hand van originele tekeningen de alternatieve en veelal radicale woonideeën- en oplossingen van Luzia en Enrico Hartsuyker, vanaf de periode van de Wederopbouw tot diep in de jaren ’90 van de vorige eeuw.

Architectuur Dichterbij

Het grootschalige restauratie- en digitaliseringprogramma Architectuur Dichterbij (2018-2024) zorgt ervoor dat grote delen van de collectie, die voorheen te kwetsbaar waren om uitgeleend te worden, nu alsnog getoond kunnen worden. Choose and Use put dan ook uit archieven die in het kader van Architectuur Dichterbij inmiddels zijn geconserveerd en eventueel gerestaureerd. Het Nieuwe Instituut kiest doelbewust voor een veelheid aan mogelijke interpretaties van de collectie. Choose and Use is mede opgezet om het scala aan perspectieven van waaruit de Rijkscollectie kan worden benaderd op basis van samenwerkingsverbanden verder te verbreden.

Geïnteresseerden in een mogelijk partnerschap kunnen contact opnemen met conservator en projectleider Eline de Graaf via e.degraaf@hetnieuweinstituut.nl