Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De projecten onder de programmalijn Houdbaar hebben tot doel de fysieke raadpleegbaarheid van de collectie te vergroten door restauratie, conservering en digitalisering, zodat het architectonisch erfgoed voor de komende generaties behouden blijft.

Restauratie en conservering

Collectie Van Doesburg

In 2019 is de restauratie en conservering van de collectie van architect en kunstenaar Theo van Doesburg van start gegaan, een collectie van grote cultuurhistorische betekenis waaruit relatief vaak stukken worden uitgeleend aan musea in binnen- en buitenland. Het is daarom van groot belang dat deze collectie volledig raadpleegbaar en veilig hanteerbaar is en blijft. De restauratie en conservering van 447 tekeningen, schilderingen, foto's en fotomechanische reproducties wordt uitbesteed aan papierrestauratoren en zal op locatie worden uitgevoerd. Meer over de restauratie en conservering van de collectie Van Doesburg.

Restauratie en conservering

Ontwerptekeningen

Scheuren, kreukels en schimmels bedreigen de nalatenschappen van toonaangevende Nederlandse architecten. De collectie van Het Nieuwe Instituut omvat een hybride verzameling van ongeveer 1,4 miljoen ontwerp­tekeningen die bestaan uit uiteenlopende materialen en technieken, zoals calqueerpapier, kunststoffolies en fotogra­fische reproductietechnieken. Het overgrote deel bestaat uit tekeningen op calqueerpapier (transparant papier). Dit is een materiaal dat makkelijk scheurt en extreem gevoelig is voor vocht. De komende jaren wordt een groot deel van deze collectie ontwerptekeningen gerestaureerd en geconserveerd. Meer over de restauratie en conservering van ontwerptekeningen.

Restauratie en conservering

Fotocollectie

De fotocollectie van Het Nieuwe Instituut bevat ongeveer 300.000 fotoafdrukken, variërend van amateurfotografie tot werk van bekende nationale en internationale fotografen. Fotomateriaal is relatief kwetsbaar voor handling, maar uitermate geschikt voor digitalisering. Met het programma Architectuur Dichterbij wordt het behoud en de raadpleegbaarheid van de fotocollectie op een hoger niveau gebracht. Hoewel de meeste schades onomkeerbaar zijn, kan correcte verpakking en opslag (chemische) verouderingsprocessen wel vertragen. In het belang van het behoud van de fotocollectie zal daarom de nadruk liggen op conservering. Alleen in urgente gevallen, waarbij het object zonder behandeling een risico is voor aangrenzende objecten of niet gedigitaliseerd of gehanteerd kan worden, wordt het stuk gerestaureerd. Meer over de restauratie en conservering van de fotocollectie.