Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

25.000 ontwerptekeningen uit 40 verschillende dossiers afkomstig uit vier archieven staan klaar om op transport te gaan naar verschillende restauratieateliers in Nederland. Deze tweede ‘batch’ bestaat uit ontwerpen van J.P. Kloos, Hartsuyker-Curjel, J.J.P. Oud en opnieuw stukken uit het omvangrijke archief van Bureau Van den Broek en Bakema. 

Daarmee is de restauratie en conservering van de Rijkscollectie in het kader van Architectuur Dichterbij in volle gang. Het afgelopen jaar zijn de eerste archieven geselecteerd voor behandeling: onder andere tekeningen van Theo Bosch, Bureau Van den Broek en Bakema en Jan Verhoeven zijn geconserveerd en opnieuw verpakt. De archieven uit deze eerste batch zijn inmiddels weer terug in de depots van Het Nieuwe Instituut, en weer opvraagbaar voor publiek. 

J.J.P. Oud

Het Nieuwe Instituut beheert een groot deel van het archief van architect J.J.P. Oud, een van de pioniers van het Nieuwe Bouwen in Nederland. De conservering van de stukken die uit zijn archief zijn geselecteerd is voornamelijk gericht op het restaureren van scheuren, en het verwijderen van vuil. Vorig jaar zijn de meer dan 15.000 brieven, ansichtkaarten en telegrammen van J.J.P. Oud al gedigitaliseerd.

Van den Broek en Bakema

Wat betreft conservering wijkt de batch van Bureau Van den Broek en Bakema weinig af van de eerste selectie die door atelier Art Salvage is behandeld. Het gaat vooral om het verwijderen van oppervlaktevuil op de tekeningen en het herstellen van randschades en grotere scheuren. Ook zullen er tekeningen worden gevlakt. Bijzondere aandacht krijgt het verwijderen van oud plakband. Dit zorgt nu voor veel schade met name door verklevingen tussen bladen. Ook moet het archief opnieuw verpakt worden.

J.P. Kloos en Hartsuyker – Curjel

Tevens gaan ongeveer 10.000 bladen van architect J.P. Kloos naar atelier Art Salvage. Met name de opgerolde tekeningen zijn hier een probleem. In- en uitrollen geeft risico op gebruiksschade en er zitten vaak teveel tekeningen op één rol. Een belangrijke opdracht is dus het uitdunnen van de rollen. Er is echter ook sprake van randschades. Verder bestaat deze batch uit het archief van het architectenechtpaar Hartsuyker – Curjel. Zo’n 3000 tekeningen gaan de deur uit. De opdracht wat deze tekeningen betreft is om zoveel mogelijk materiaal te vlakken.

Actuele thema's

In voorbereiding op de uitvoering van de conservering, restauratie en digitalisering van de ontwerptekeningen worden naast fysieke ook inhoudelijke selectiecriteria vastgesteld die bepalen welke archieven in welke mate voor behandeling in aanmerking komen. Als startpunt zijn de archieven gekozen uit de jaren 1960 tot 1980. Daarin staan een aantal thema's centraal die ook nu actueel zijn en een belangrijke rol spelen in programma en onderzoek van Het Nieuwe Instituut. Het gaat daarbij om thema’s als diversiteit, inclusiviteit, emancipatie, activisme, participatie, milieu en ecologie, introductie van de computer, typologische innovaties, postmodernisme en nieuwe visies op stad en land.

De behandelde archieven kunnen na restauratie en conservering weer geraadpleegd worden. Het opvragen van de stukken kan via het Zoekportaal op de website van Het Nieuwe Instituut.