Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Onder de titel Architectuur Dichterbij is een zesjarig programma gestart ter verbetering van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de architectuurcollectie. Een van de projecten binnen het programma betreft de restauratie en conservering van grote hoeveelheden ontwerptekeningen en foto’s. Dat heeft de komende jaren consequenties voor de beschikbaarheid en raadpleegbaarheid van archieven. 

Het gaat om tienduizenden objecten die de komende jaren in fases worden overgebracht naar restauratie-ateliers. Daarnaast worden de depots opnieuw ingericht, om plaats te maken voor materiaal dat een nieuwe standplaats krijgt. Dat betekent dat delen van de collectie voor bepaalde tijd niet beschikbaar zijn voor raadpleging.

Op deze pagina houden we u zo goed mogelijk op de hoogte van de beperkingen, zodat u daar rekening mee kunt houden bij uw onderzoek. Heeft u vragen over beschikbaarheid van materiaal? Neem dan contact op met het Study Centre via collection@hetnieuweinstituut.nl