Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Een belangrijk onderdeel van het programma Architectuur Dichterbij is het registreren, conserveren, digitaliseren en zo nodig restaureren van naar schatting 300.000 foto’s en fotomechanische afdrukken uit de collectie. Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) heeft als initiatiefnemer zestien museale instellingen, waaronder Het Nieuwe Instituut, samengebracht voor Project Collectiekennis 2.0/Fotografie, met als doel fotografie duurzaam te conserveren en toegankelijk te houden voor het publiek. De kennis die uit dit project voortkomt is voor Het Nieuwe Instituut van belang voor een optimale registratie en conservering van de fotocollectie in het kader van Architectuur Dichterbij.

Conserveringsvragen

In voorbereiding op de Praktijkdagen is uit de archieven een selectie van moderne fotografie gemaakt die door de cursisten gebruikt werd. Daarin waren verschillende materialen en procedés vertegenwoordigd, en ook is bij de selectie gekeken naar de verschillende conserveringsvragen waar Het Nieuwe Instituut mee te maken heeft. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met foto’s die samen met ander materiaal op een paneel gemonteerd zijn, of foto’s die sporen van eerdere restauratie vertonen.

Ook interessant, en kenmerkend voor de collectie van Het Nieuwe Instituut, zijn foto’s met gebruikssporen, zoals stickers en aantekeningen, die iets vertellen over de context waarin het object door de archiefvormer is gemaakt of verzameld, of hoe het gefunctioneerd heeft in de architectonische praktijk. Dat zijn sporen die je niet wilt ‘uitwissen’, maar die wel specifieke eisen stelt aan de conservering.

Polaroid

Behalve dat het waardevol is de techniek te herkennen is het ook van belang er een correcte, of in elk geval eenduidige naam aan toe te kennen. In verschillende instellingen/collecties wordt bijvoorbeeld gebruikt gemaakt van termen die zijn afgeleid van merknamen of er worden verschillende termen voor één techniek gebruikt of andersom. ‘Polaroid’ bijvoorbeeld is een merknaam en geen techniek. Polaroid produceerde materialen/film met meerdere technieken; de in de volksmond als 'peel-apart film' bekende zilver- of kleurdiffusie transferdrukken, maar ook de "integral pack"; de interne kleurdiffusie transferdruk. Twee verschillende technieken onder één noemer scharen werkt verwarrend.

In een van de werkgroepen die onderdeel zijn van het project Collectiekennis 2.0/Fotografie is door vertegenwoordigers van verschillende instellingen een begrippenlijst opgesteld met voorkeursterminologie. Het Nieuwe Instituut neemt deel aan een andere werkgroep binnen het project; daarin wordt in samenwerking met de overige deelnemers op zoek gegaan naar de manier waarop die terminologie het beste geïmplementeerd kan worden in de verschillende collectieregistratiesystemen en werkprocessen.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Architectuur Dichterbij

Architectuur Dichterbij is een zesjarig programma ter verbetering van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de architectuurcollectie, mogelijk gemaakt door een éénmalige investering van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Onderdeel van het programma is de registratie, digitalisering, conservering en zo nodig restauratie van alle fotoafdrukken uit de archieven. De materiaaltechnische staat van de foto’s wordt verder onderzocht, en er wordt gewerkt aan het formuleren van de inhoudelijke criteria voor restauratie. Daarnaast is een project gestart om de auteursrechtelijke status van de foto’s in kaart te brengen.

Collectiekennis 2.0 - Fotografie

Collectiekennis 2.0 - Fotografie (2020-2023) wordt gecoördineerd door SBMK in samenwerking met UvA en RCE. Zestien instellingen met een fotografische collectie zijn projectpartners. Meer informatie over het project, partners en projectmedewerkers op de website van het SBMK