Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

In 2019 is de restauratie en conservering van de collectie van architect en kunstenaar Theo van Doesburg (1883-1931) van start gegaan, een collectie van grote cultuurhistorische betekenis waaruit relatief vaak stukken worden uitgeleend aan musea in binnen- en buitenland. Het is daarom van groot belang dat deze collectie volledig raadpleegbaar en veilig hanteerbaar is en blijft. De restauratie en conservering van 447 tekeningen, schilderingen, foto's en fotomechanische reproducties wordt uitbesteed aan papierrestauratoren en zal op locatie worden uitgevoerd.

Werkbezoek Meudon

Werkbezoek aan de voormalige atelierwoning van Nelly en Theo van Doesburg in Meudon, in november 2021. Programmamanager Gijs Broos, projectleiders Huub Breuer en Elza van den Berg en restauratieatelier RNA spraken onder andere met de architect die de restauratie van Meudon uitvoert. Voor de kleuranalyse is er uitvoerig gebruik gemaakt van onder andere het archief Van Doesburg uit de Rijkscollectie. Met Centre Pompidou, dat een deel van de Van Doesburg collectie verwierf na het overlijden van Nelly in 1975, is kennis uitgewisseld over de restauratie en conservering van het archiefmateriaal. Het bezoek is door filmmaker Marit Geluk vastgelegd als onderdeel van een documentaire die in 2022 verschijnt over hoe Het Nieuwe Instituut als erfgoedinstelling omgaat met de Rijkscollectie en in het bijzonder met de collectie Theo van Doesburg.