Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Fotografie in de Rijkscollectie

De foto’s in de Rijkscollectie zijn zo divers als ze talrijk zijn. Niet alleen inhoudelijk is de variatie groot, - van gebouwen en straatbeelden tot vakantiealbums en portretten -, ook de diversiteit in gebruikte materialen en toepassingen. De kwaliteit loopt uiteen van door architecten zelf geschoten kiekjes op de bouwplaats tot werk van beroemde architectuurfotografen. Foto’s zijn gebruikt als verslaglegging, als communicatiemiddel, als publicatiemateriaal, als inspiratiebron, of ze zijn onderdeel van het ontwerpproces geweest en bijvoorbeeld gebruikt in collages of ontwerptekeningen.

Architectuur Dichterbij

Tijdens het programma Architectuur Dichterbij worden alle foto’s uit de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw geconserveerd, geregistreerd, gedigitaliseerd en, waar nodig, gerestaureerd. Lange tijd werden foto’s hoofdzakelijk als secundaire bron beschouwd. Voor het eerst wordt deze collectie nu op een grondige manier in kaart gebracht, waarbij een duidelijk beeld ontstaat van de gebruikte materialen en technieken. Zo bevindt zich naast fotografisch materiaal ook fotomechanisch materiaal en gemengde technieken in de collectie. In 2022 zal verder onderzoek gedaan worden ten behoeve van de inhoudelijke waardering van de collectie.