Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Kennisdeling

Het Nieuwe Instituut vindt het van maatschappelijk belang om de specialistische kennis die wordt opgedaan tijdens dit restauratie- en digitaliseringsproject niet alleen ten goede te laten komen aan de rijkscollectie, maar te delen met de buitenwereld in de vorm van publicaties en symposia. Het Nieuwe Instituut grijpt dan ook de gelegenheid aan om zich te positioneren als kenniscentrum voor collega-instellingen met vergelijkbare collecties.

Het Nieuwe Instituut en het Rijksarchief

Het Nieuwe Instituut beheert ongeveer achttien kilometer archiefmateriaal dat bestaat uit circa zevenhonderd archieven en verzamelingen van Nederlandse architecten, stedenbouwkundigen, beroepsverenigingen en opleidingen met in totaal vier miljoen documenten. Deze collectie vormt een van de grootste architectuurcollecties ter wereld en geeft inzicht in circa 130 jaar ontwikkeling en ideevorming van de Nederlandse architectuur en stedenbouw. Daarmee is Het Nieuwe Instituut een van de belangrijkste instellingen op het gebied van architectuur, met een collectie die een grote cultuurhistorische-, educatieve- en artistieke waarde vertegenwoordigt.