Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De programmalijn Zichtbaar heeft tot doel de bekendheid van de collectie te vergroten onder een breder publiek van zowel professionals als algemeen publiek en onderwijs, door nieuwe manieren te ontwikkelen om de collectie zichtbaar te maken.

Publiekspresentaties en activiteiten

Online en oflline

Onder Zichtbaarheid worden nieuwe vormen van publiekspresentaties en publieksparticiptatie ontwikkeld, zowel in de fysieke ruimte als online. Atelier Nelly en Theo van Doesburg is de eerste tentoonstelling in het kader van Architectuur Dichterbij, met een nieuwe kijk op het werk van Nelly en Theo van Doesburg, dankzij de recente restauratie van hun architectuurarchief. Aan de presentatie is een collectief, online onderzoek gekoppeld naar privé-beelden in het archief, op zoek naar nieuwe perspectieven en nieuwe verhalen. Binnen het project Collecting Otherwise wordt publiek uitgenodigd mee te denken over alternatieve verzamelmethoden. Meer Publiekspresentaties en -activiteiten

The Other Interface

De digitale collectie van Het Nieuwe Instituut is nu ontsloten via het Zoekpor­taal. Deze interface is vooral gericht op (archief) onderzoekers die gericht op zoek zijn naar (onderdelen van) archieven. Veel webbezoekers zijn wel geïnteresseerd in de collectie van Het Nieuwe Instituut, maar niet direct op zoek naar iets. Voor deze doelgroep ontwikkelt Het Nieuwe Instituut inter­faces die meer gericht zijn op ‘ontdekken’ dan op ‘zoeken’.

Wikipedia

De collectie van Het Nieuwe Instituut en alle kennis die daarin besloten ligt ontbreekt in de meest geraadpleegde encyclopedie ter wereld. Om de zicht­baarheid en de maatschappelijke relevantie van de collectie te vergroten, stellen we archief­materiaal zonder auteursrechtelijke beperkingen beschikbaar aan deze databank. Wikipedia editors kunnen die inhoud gebruiken om Wikipedia lemmas over architectuurgerelateerde onderwerpen te creëren of aan te vullen.