Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Architectuur Dichterbij

Het Netwerk Digitaal Erfgoed (#NDE) krijgt tijdens een werkbezoek een rondleiding door het Research Centre, depot en digilab. Ze worden bijgepraat over #ArchitectuurDichterbij, het zesjarig programma van Het Nieuwe Instituut ter verbetering van de zichtbaarheid van de collectie. Hoe gaan we om met de enorme opgave om grote delen van de architectuurarchieven te conserveren, restaureren en digitaliseren? Tal van onderwerpen kwamen aan de orde, zoals het digitaliseren van grote formaten, de beperkte houdbaarheid van relatief moderne fotografie, het beschikbaarstellen van auteursrechtelijk beschermd materiaal, en de inhoudelijke en materiaaltechnische keuzes bij de restauratie van ontwerptekeningen.

Als onderdeel van het programma Architectuur Dichterbij werkt Het Nieuwe Instituut aan de registratie, digitalisering en conservering van de fotocollectie, die bestaat uit naar schatting zo’n 300.000 afdrukken. Om de kennis over fotografische procedés en conservering van moderne fotografie te vergroten, neemt Het Nieuwe Instituut deel aan Collectiekennis 2.0 - Fotografie, een samenwerkingsproject tussen instellingen met een fotografische collectie, onder leiding van het SBMK (Stichting Behoud Moderne Kunst) en de UvA. 

Onder de titel Architectuur Dichterbij worden dit jaar tal van projecten (verder) ontwikkeld

De eerste resultaten worden verwacht uit de restauratie-ateliers die zich bezig houden met de grote bulk aan ontwerptekeningen. Hun bevindingen zullen worden gebruikt om de restauratievisie verder aan te scherpen. Ook de inhoudelijke onderbouwing van de keuze om archieven al dan niet te restaureren wordt verder uitgwerkt. 

Het zoekportaal dat de collectie ontsluit wordt geschikt gemaakt voor Linked Open Data, zodat data te relateren zijn aan data uit andere erfgoedcollecties, om zo de collectie verder te verrijken. Daarnaast gaat een team van technici, ontwerpers en erfgoedprofessionals van start met The Other Interface, een nieuwe manier om de collectie voor een breed publiek toegankelijk te maken.

Ook de onderzoeksprojecten naar de waarde en betekenis van de collectie krijgen een vervolg: Rethinking the Collection houdt het verzamelbeleid tegen het licht en doet voorstellen voor alternatieve benaderingswijzen. De architectonische reproductie onderzoekt de rol van de kopie in het ontwerpproces van de architect. Op basis hiervan worden nieuwe perspectieven op de collectie ontwikkeld. 

Actueel

Bekijk: Plastic!

Sinds de jaren vijftig van de twintigste eeuw duiken in de archieven van Het Nieuwe Instituut tal van toepassingen op zoals zelfklevende plasticfolies en instant belettering, symbolen, figuurtjes en patronen in felgekleurde folies op ontwerptekeningen, pamfletten, teksten en affiches. Tijdens deze aflevering van Dwars door het Archief verkennen experts uit de architectuur, de filmanimatie en de protestcultuur uit de jaren zeventig de mogelijkheden en het gebruik van instant-belettering en plasticfolies in historisch en actueel perspectief. Deze avond komt voort uit het lopende onderzoek Invented from Copy, de architectonische reproductie’, een van de onderzoeksprojecten in het kader van Architectuur Dichterbij.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.