Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Architectuur Dichterbij

Theo Bosch

Architect Theo Bosch (1940) werkte vanaf 1965 samen met Aldo van Eyck. Een van hun gezamenlijke projecten was het ontwerp voor 250 woningen aan de Palmstraat in Amsterdam (1972-1980), waarvan uiteindelijk een deel werd uitgevoerd. Al vanaf de jaren twintig waren er plannen geweest voor sanering van de Jordaan, een wijk die te boek stond als een notoire achterbuurt, maar rond 1970 was er nog weinig verbeterd. Het ontwerp was vooral bedoeld om de levendigheid op straat terug te brengen, onder andere door de combinatie van woningen boven bedrijfspanden. De voor Jordanese begrippen ruime woningen waren een aanvulling op het bestaande bestand van veelal kleine woningen. Halverwege de jaren tachtig spatte de samenwerking tussen Bosch en Van Eyck uit elkaar vanwege artistieke geschillen en tegengestelde temperamenten. Directe oorzaak van de breuk was onenigheid over kleurgebruik in wat nu beschouwd wordt als Bosch’ belangrijkste werk, het P.C. Hoofthuis in Amsterdam. “Je kunt nu eenmaal niet met z’n tweeën een potlood vasthouden”, aldus Theo Bosch.

Architectuur Dichterbij schenkt dit jaar bijzondere aandacht aan de collectie van Theo van Doesburg. Uit zijn archief, dat voor een groot deel bestaat uit kwetsbare calques, worden 190 werken gerestaureerd. In Gallery -1 is nu de tentoonstelling Atelier Nelly en Theo van Doesburg te zien.

Daarnaast worden tal van andere projecten die deel uitmaken van het programma Architectuur Dichterbij opgestart of verder ontwikkeld.

De eerste resultaten worden verwacht uit de restauratie-ateliers die zich bezig houden met de grote bulk aan ontwerptekeningen. Hun bevindingen zullen worden gebruikt om de restauratievisie verder aan te scherpen. Ook de inhoudelijke onderbouwing van de keuze om archieven al dan niet te restaureren wordt verder uitgwerkt. 

Het zoekportaal dat de collectie ontsluit wordt geschikt gemaakt voor Linked Open Data, zodat data te relateren zijn aan data uit andere erfgoedcollecties, om zo de collectie verder te verrijken. Daarnaast gaat een team van technici, ontwerpers en erfgoedprofessionals van start met The Other Interface, een nieuwe manier om de collectie voor een breed publiek toegankelijk te maken.

Ook de onderzoeksprojecten naar de waarde en betekenis van de collectie krijgen een vervolg: Rethinking the Collection houdt het verzamelbeleid tegen het licht en doet voorstellen voor alternatieve benaderingswijzen. De architectonische reproductie onderzoekt de rol van de kopie in het ontwerpproces van de architect. Op basis hiervan worden nieuwe perspectieven op de collectie ontwikkeld. 

Sinds de jaren vijftig van de twintigste eeuw duiken in de archieven van Het Nieuwe Instituut tal van toepassingen op zoals zelfklevende plasticfolies en instant belettering, symbolen, figuurtjes en patronen in felgekleurde folies op ontwerptekeningen, pamfletten, teksten en affiches. Tijdens deze aflevering van Dwars door het Archief verkennen experts uit de architectuur, de filmanimatie en de protestcultuur uit de jaren zeventig de mogelijkheden en het gebruik van instant-belettering en plasticfolies in historisch en actueel perspectief. Deze avond komt voort uit het lopende onderzoek Invented from Copy, de architectonische reproductie’, een van de onderzoeksprojecten in het kader van Architectuur Dichterbij.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.