Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Architectuur Dichterbij

Architectuur Dichterbij schenkt dit jaar bijzondere aandacht aan de collectie van Theo van Doesburg. Uit zijn archief, dat voor een groot deel bestaat uit kwetsbare calques, worden 190 werken gerestaureerd. In Gallery -1 is nu de tentoonstelling Atelier Nelly en Theo van Doesburg te zien.

Daarnaast worden tal van andere projecten die deel uitmaken van het programma Architectuur Dichterbij opgestart of verder ontwikkeld.

De eerste resultaten worden verwacht uit de restauratie-ateliers die zich bezig houden met de grote bulk aan ontwerptekeningen. Hun bevindingen zullen worden gebruikt om de restauratievisie verder aan te scherpen. Ook de inhoudelijke onderbouwing van de keuze om archieven al dan niet te restaureren wordt verder uitgwerkt. 

Het zoekportaal dat de collectie ontsluit wordt geschikt gemaakt voor Linked Open Data, zodat data te relateren zijn aan data uit andere erfgoedcollecties, om zo de collectie verder te verrijken. Daarnaast gaat een team van technici, ontwerpers en erfgoedprofessionals van start met The Other Interface, een nieuwe manier om de collectie voor een breed publiek toegankelijk te maken.

Ook de onderzoeksprojecten naar de waarde en betekenis van de collectie krijgen een vervolg: Rethinking the Collection houdt het verzamelbeleid tegen het licht en doet voorstellen voor alternatieve benaderingswijzen. De architectonische reproductie onderzoekt de rol van de kopie in het ontwerpproces van de architect. Op basis hiervan worden nieuwe perspectieven op de collectie ontwikkeld. 

Architectuur Dichterbij richt zich voor een belangrijk deel op de conservering, restauratie en digitalisering van ontwerptekeningen. De voorbereiding voor de archiefselecties die voor conservering en restauratie in aanmerking komen, is nu in volle gang. Tijdens steekproeven en onderzoek naar de materiele staat van archiefdelen komen bijzondere stukken tevoorschijn. Lees meer over de favoriete vondsten van onze archivarissen en conservatoren.