Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

2023
12
Jan

Hoe kunnen Indonesische onderzoekers, kunstenaars en architecten beter toegang krijgen tot de archieven van voormalige koloniën die als onderdeel van de Rijkscollectie worden bewaard in Rotterdam? Het Nieuwe Instituut werkt samen met de Indonesische platforms Gudskul en arsitekturindonesia.org in een workshop en een tentoonstelling over manieren om toegankelijkheid en toekomstige samenwerking te verbeteren.

2022
08
Dec

Hoe kunnen Indonesische onderzoekers, kunstenaars en architecten beter toegang krijgen tot de archieven van voormalige koloniën die als onderdeel van de Rijkscollectie worden bewaard in Rotterdam? Het Nieuwe Instituut werkt samen met de Indonesische platforms Gudskul en arsitekturindonesia.org in een workshop en een tentoonstelling over manieren om toegankelijkheid en toekomstige samenwerking te verbeteren.

2022
03
Nov

Erfgoed innoveert. Dat zit deels in technologische vooruitgang, maar vooral in het bevragen van de huidige praktijk. Een collectie is geen neutrale weergave van het verleden, maar krijgt betekenis door de interactie met en interpretatie van een nieuwe generatie gebruikers. Dat maakt dat erfgoed per definitie toekomstgericht moet zijn. Op de conferentie Disclosing Futures - Rethinking Heritage, op 2 en 3 november in Het Nieuwe Instituut, gingen we in gesprek over de heroriëntatie op de erfgoedtaak en innovatie als voorwaarde voor duurzaam collectiebeheer.

2022
02
Nov
13:30 – 15:00
 

In twee sessies verkennen we de mogelijkheden van VR en XR voor nieuwe manieren van onderzoek en publieke presentaties van archiefdocumenten. Uitgangspunt is de XR-testinstallatie in de foyer van Het Nieuwe Instituut, Alison’s Room, ontworpen door Paula Strunden. De installatie omvat een immersieve reconstructie van de werkkamer van de Britse architect Alison Smithson, en het archief van de praktijk van haar en haar echtgenoot Peter Smithson.

2022
02
Nov
11:00 – 12:30
 

In twee sessies verkennen we de mogelijkheden van VR en XR voor nieuwe manieren van onderzoek en publieke presentaties van archiefdocumenten. Uitgangspunt is de XR-testinstallatie in de foyer van Het Nieuwe Instituut, Alison’s Room, ontworpen door Paula Strunden. De installatie omvat een immersieve reconstructie van de werkkamer van de Britse architect Alison Smithson, en het archief van de praktijk van haar en haar echtgenoot Peter Smithson.

2022
02
Nov

Erfgoed innoveert. Dat zit deels in technologische vooruitgang, maar vooral in het bevragen van de huidige praktijk. Een collectie is geen neutrale weergave van het verleden, maar krijgt betekenis door de interactie met en interpretatie van een nieuwe generatie gebruikers. Dat maakt dat erfgoed per definitie toekomstgericht moet zijn. Op de conferentie Disclosing Futures - Rethinking Heritage, op 2 en 3 november in Het Nieuwe Instituut, gingen we in gesprek over de heroriëntatie op de erfgoedtaak en innovatie als voorwaarde voor duurzaam collectiebeheer.

2022
20
Okt
20/10/2022 – 31/12/2022
 

Sourcebook is een presentatie over artistiek onderzoek binnen archiefcollecties, van kunstenaars Mandy El-Sayegh en Helena Hunter en curator Renan Laru-an. De presentatie is tot eind 2022 te zien in het Research Centre van Het Nieuwe Instituut en omvat ook archiefmateriaal uit de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw.

2021
16
Dec
19:30 – 21:00
Het Nieuwe Instituut Online

Op basis van prikkelende voorbeelden uit het archief kijken we naar het experiment met de blauwdruk, met de focus op cross-disciplinaire relaties tussen de ontwerppraktijk, de artistieke praktijk en de fotografie van toen en nu. Met bijdragen van Susanna Brown, Carolin Lange, Harm te Velde en Hetty Berens. De avond wordt gemodereerd door Ellen Smit. 

2021
07
Okt

Tijdens deze publieke bijeenkomst richt Collecting Otherwise zich op de uitwisseling van archiefmateriaal en het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden tussen instellingen, beide van fundamenteel belang voor het begrip van archiefmateriaal en de samenstelling van ‘archieven’ in maatschappelijke contexten. 

2021
27
Mei

Tijdens deze tweede openbare bijeenkomst in het kader van het onderzoeksproject Collecting Otherwise wordt het publiek uitgenodigd om mee te praten over alternatieve verzamelmethoden. Hoe en vanuit welke gezichtspunten kunnen we de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw verrijken? Leden van de werkgroep, die deel uitmaakt van Architectuur Dichterbij, onderzoekers Renan Laru-an en Yasmin Tri Aryani, curator Staci Bu Shea en kunstenares Hannah Dawn Henderson gaan het gesprek aan over gevalsanalyses die in de loop van de bijeenkomst worden gepresenteerd.

2021
11
Feb

In de eerste openbare bijeenkomst die plaatsvindt in het kader van het onderzoeksproject Collecting Otherwise wordt het publiek uitgenodigd om mee te praten over alternatieve methoden. Welke methodologie helpt de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw te verrijken en draagt bij aan het verzamelen vanuit andere standpunten? Het onderzoeksteam, dat deel uitmaakt van Architectuur Dichterbij, stelt zichzelf voor, gaat het gesprek aan over casestudies die in de loop van het event aan bod komen en geeft zo inzicht in het proces.

2020
27
Mei

Hermine Giefing-Elzas en haar echtgenoot Abraham Elzas gingen graag op reis. Hun vakantiefoto’s zijn op verschillende plaatsen in Europa genomen en zouden wel eens nog onbekende bronnen en fascinaties van Hermine en Abraham bloot kunnen leggen. In het kader van Architectuur Dichterbij, start het Nieuwe Instituut met een publiek onderzoek naar deze privé-beelden in de hoop niet alleen nieuwe inzichten op te doen over Abraham Elzas en Hermine Giefing-Elzas, maar ook nieuwe verbindingen te kunnen leggen tussen de honderden archieven, waaruit de Rijkscollectie is opgebouwd. Het Nieuwe Instituut nodigt hierbij geïnteresseerden uit de beelden te analyseren en nog onbekende geschiedenissen bloot te leggen.

2020
07
Feb

De collectie van kunstenaar Theo van Doesburg wordt vanwege haar bijzondere kunsthistorische status uitgebreid onderzocht, geconserveerd en zo nodig gerestaureerd om het te behouden voor de toekomst. Tijdens Art Rotterdam gaan projectleider Elza van den Berg en conservator Eline de Graaf van Het Nieuwe Instituut in op het lopende onderzoek en de restauratie.

 

 

2020
06
Feb

De collectie van kunstenaar Theo van Doesburg wordt vanwege haar bijzondere kunsthistorische status uitgebreid onderzocht, geconserveerd en zo nodig gerestaureerd om het te behouden voor de toekomst. Tijdens Art Rotterdam gaan projectleider Elza van den Berg en conservator Eline de Graaf van Het Nieuwe Instituut in op het lopende onderzoek en de restauratie.

 

 

2019
24
Okt

De kopie vervult een belangrijke rol in het ontwerpproces van de architect. Hoewel het origineel van de handmatige schets traditiegetrouw meer wordt gewaardeerd, kan de betekenis van de kopie niet worden onderschat. Conservator Ellen Smit vertelt aan de hand van karakteristieke voorbeelden uit de collectie van Het Nieuwe Instituut over de waarde van de kopie in de architectuur.