Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Onder de titel Architectuur Dichterbij is in 2019 een zesjarig programma gestart ter verbetering van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de architectuurcollectie, mogelijk gemaakt door een éénmalige investering van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Naast projecten op het gebied van restauratie, conservering en digitalisering zullen de komende jaren ook onderzoeksprojecten in gang worden gezet i.s.m. de afdelingen Research en Programma en het Jaap Bakema Study Centre.

Atelier Nelly en Theo van Doesburg

26 FEBRUARI 2020

De tentoonstelling Atelier Nelly en Theo van Doesburg, vanaf 11 juli 2020 te zien in Het Nieuwe Instituut, werpt een nieuw licht op het werk van Nelly en Theo van Doesburg, dankzij de recente restauratie van hun architectuurarchief. De presentatie erkent Nelly als sleutelfiguur in de opbouw van de reputatie van Van Doesburg en De Stijl. Stralend middelpunt van de opstelling is hun meest uitgesproken project samen: de atelierwoning in Meudon, een voorstad van Parijs. 

Kwetsbare ontwerptekeningen van Theo van Doesburg tijdelijk te zien in Belvedere, Wenen.

9 FEBRUARI 2020

Vanaf 14 februari tot en met 1 juni 2020 zijn twee ontwerptekeningen voor Café Aubette uit het archief van Theo van Doesburg te zien in Belvedere in Wenen, waar ze deel uitmaken van de reizende tentoonstelling Into the Night, Cabarets and Clubs in Modern Art. De expositie, eerder te zien in Londen, toont tekeningen die alleen na intensief onderzoek in het kader van het restauratie- en conserveringsproject Architectuur Dichterbij weer getoond kunnen worden. 

'Architectuur Dichterbij'. Masterplan voor de besteding van 11 miljoen euro

20 AUGUSTUS 2018

Op basis van het masterplan 'Architectuur Dichterbij' heeft minister Van Engelshoven van OCW op 17 juli in een zgn. beschikkingsbrief officieel de eerste helft van de 11 miljoen euro toegekend die in maart is toegezegd voor de restauratie, conservering en digitalisering van de collectie van Het Nieuwe Instituut. 

Ministerie OCW investeert 11 miljoen in architectuurcollectie van Het Nieuwe Instituut in Rotterdam

13 MAART 2018

Met de eenmalige injectie kan een belangrijke slag in het behoud en de restauratie van de Rijkscollectie worden gemaakt en wordt de reeds ingezette digitalisering en ontsluiting van het archief versneld.

Neem voor informatie over het programma Architectuur Dichterbij contact op met Paulien Routs, via +31 (0) 10 4401379 of p.routs@hetnieuweinstituut.nl

Documenten

Programmaplan (2019)

Op basis van het Masterplan 2018 heeft  het ministerie van OCW een subsidie van € 11 miljoen toegekend. Aan de subsidieverlening is de voorwaarde verbonden dat Het Nieuwe Instituut in januari 2019 een integrale uitwerking
van het Masterplan aan de minister voorlegt. Deze uitwerking heeft gestalte gekregen in het Programmaplan Architectuur Dichterbij. De bijlage hieronder bevat de management samenvatting van het Programmaplan, het volledige document is op aanvraag beschikbaar.

Jaarplan 2019

Met de definitieve goedkeuring op het Programmaplan Architectuur Dichterbij is Het Nieuwe Instituut in 2019 van start gegaan om een veelvoud aan projecten ten uitvoer te brengen. Het Jaarplan beschrijft de activiteiten in 2019, die voor een groot deel in het teken staan van de gunning van diverse aanbestedingen, het opstarten van de projecten, en het voorbereiden van de selecties. De bijlage hieronder bevat de management samenvatting van het Jaarplan, het volledige document is op aanvraag beschikbaar.

Masterplan (2018)

In het Masterplan worden de doelstellingen en beoogde resultaten beschreven van het restauratie-, conserverings- en digitaliseringsproject Architectuur Dichterbij. Op basis van dit masterplan heeft minister Van Engelshoven van OCW op 17 juli 2018 officieel de eerste helft van de 11 miljoen euro toegekend die in maart is toegezegd voor de restauratie, conservering en digitalisering van de collectie van Het Nieuwe Instituut. De bijlage hieronder bevat de management samenvatting van het Masterplan, het volledige document is op aanvraag beschikbaar.