Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Rethinking the collection

Rethinking the Collection bevraagt de waarde en betekenis van de collectie van Het Nieuwe Instituut. Het project blikt terug op de geschiedenis van het collectiebeleid van Het Nieuwe Instituut, en onderzoekt tevens nieuwe perspectieven. De onderzoeksprojecten van Rethinking the Collection vormen een inhoudelijke basis voor deelprojecten en selectiemethodieken binnen Architectuur Dichterbij en tegelijkertijd dragen ze bij aan de heroriëntatie op de erfgoedtaak van Het Nieuwe Instituut.

Collecting Otherwise

Onderzoeksproject Collecting Otherwise stelt fundamentele vragen over de waarde en betekenis van de archieven in de Rijkscollectie. In plaats van erfgoed te benaderen als neutrale en objectieve nalatenschap, worden gemaakte keuzes bevraagd door hiaten binnen de collectie op te sporen en actoren en praktijken te erkennen die op grond van historisch en traditioneel verzamelbeleid werden en worden uitgesloten. Doel van het project is om op basis van onderzoek naar een reeks archieven uit de collectie een mogelijk nieuw verzamelbeleid te formuleren.

Invented from Copies

De Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw bevat naast fraaie, museale, handgetekende ‘originele’ ontwerpen ook een enorme hoeveelheid kopieën en reproducties. Invented from Copies is een onderzoeksproject  waarin een specifieke materialiteit van het archief centraal staat: de architectonische reproductie. Het Nieuwe Instituut stelt zich daarbij de vraag hoe de verschillende reproductietechnieken zich verhouden tot het ontwerpproces en de ontwerpcultuur. Invented from Copies beweegt zich op het snijvlak van materiaaltechnisch en kunsthistorisch onderzoek en speculeert daarmee over mogelijke nieuwe betekenissen van de kopie als culturele drager.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Een verzamelgeschiedenis van Het Nieuwe Instituut 1842-2020
Dit onderzoek resulteerde in het aanwijzen van acht verzamelmentaliteiten. Een mentaliteit wordt gedefinieerd als een denkkader dat de houding ten aanzien van architectuur en de taakomschrijving van verzamelaars kenmerkt. Deze mentaliteiten lopen uiteen van documenterend of democratiserend, tot agenderend of zelfs activistisch en zijn niet gebonden aan één specifieke tijd of plaats. Door de mentaliteiten als leidraad te gebruiken is het mogelijk de canon te verrijken. Vernieuwend aan deze zienswijze is dat het niet alleen de eigenheid van de maker, in dit geval de architect, in ogenschouw neemt, maar ook die van de verzamelaar mee laat wegen. Op deze manier komen niet alleen de grote namen, maar ook tot nog toe relatief onbekende stukken in beeld.
Architectuur en digitale cultuur
Ontwikkelingen op het gebied van digitale cultuur waren en zijn van grote invloed op de ontwikkelingen in de architectuur. Mede naar aanleiding van de verwerving van het MVRD-archief wordt de invloed onderzocht van digitalisering op de ontwerppraktijk, interdisciplinaire ontwerp- en onderzoeksmethoden, archiefvorming en conservering van born-digital archieven.